اجتهاد او تقليد

مذهب څه ته وايي ؟ او اسلامې فقه څه وخت مينځته راغله؟

مذهب : په لغت کې لارې او طريقې ته وايي : او په اصطلاح کې علمي رائيو او نظرياتو ته مذهب وايي . په اسلامې شريعت کې مذهب د قرآنکريم او احاديثو په تشريح او توضيح کې او همدارنګه د اجتهادي اصولو کې د لوړ فهم او ادراک واله علماء …

نور لوستل