د زکات احکام او مسائل

د زکات احکام او مسائل

د زکات حکم 

د زکات فضائل او فوائد

د زکات د نه ادا کولو وعيدونه

د زکات د وجوب شرطونه 

د زکات د ادا کولو شرطونه 

د سپينو او سرو زرو د زکات نصاب

د نغدو پيسو زکات او د هغه نصاب

د تجارتي مالونو زکات

د کرهنی زکات يا عشر

د مالداری زکات 

د زکات د مصرف ځايونه 

کومو کسانو ته د زکات ورکول جواز نلري ؟

د زکات احکام او مسائل(کتاب)

د زکات احکام او مسايل (په غږ کې)

مسائل

د زکات مسائل  

د سرو زرو د زکات د پاره د استعمال شويو نرخ اوکه د نويو نرخ ټاکل کيږي ؟

د دريو کلونو زکات څنګه ادا کيږي ؟

د شخصي استفادې د پاره موټر کې زکات شته ؟

د زکات په باره کې پوښتنې

په هغو زيوراتو کې زکات شته چې د استعمال د پاره وي ؟

زکات د اولاد د واده مانع ګرځي ؟ او د تجارت د مال نفع هم په زکات کې شامله ده ؟

د کورونو ،تجارتي ماڼيو او فابريکو زکات

دټکس يا مالياتو شرعي حيثيت

په پور يا قرض باندې زکات شته او که نه

په ظروف کرايي کې زکات شته ؟

خپل خسر ته زکات ورکول جايز دي ؟

د ګوتې په غمي او نورو جواهراتو کې زکات نشه

د کار او کرايې لپاره اخيستل شوې موټر کې زکات شته ؟

په عامه خيريه کارونو کې د زکات د مصرف حکم

د زکات او مالياتو تر مينځ څه فرق دی ؟

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 822 times, 1 visits today)