احکام تلاوت

د قرآنکريم مهم احكام او مسائل

د قرآنکريم تلاوت

د قرآنکريم د تلاوت فضيلت او آداب 

د قر آن مجيد فضيلت

د قرآن تلاوت د زړه صيقل

د ماهر قرآن مقام

په قيامت کې د قرآن پاک شفاعت او وکالت

 د ځنو آيتونو او سورتونو د تلاوت فضيلت

د قرآنکريم د تلاوت د ترک کولو حکم

د قرآنکريم تلاوت د عربي څخه بغير پر بله ژبه

د ټيپ ،تلويزيون او کمپيوټر څخه د قرآن آوريدلو احکام

د قرآنکريم د تلاوت اوريدو غوره طريقه

د قرآن د تلاوت او ذکر په وخت کې خشوع او ژړا

د قرآن تلاوت د معنی نه پوهيدو په صورت کې ثواب لري ؟

د قرآنکريم د تلاوت په وخت کې حرکت يوې او بلې خواته ښوريدل څه حکم لري؟

د قرآنکريم په اړه معلومات راکړئ

په قرآنکريم کې څو زورونه او زېرونه دي ؟

ددې حديث چې څوک قرآن په ښه صوت نه وايي له مونږ څخه نه دی مطلب څه دی ؟

په شريکه د قرآن تلاوت څه حکم لري ؟

د قرآنکريم د حفظ د پاره څو قاعدې

څو زړه نرموونکي تلاوتونه

د ماشوم تلاوت ته د خپل استاذ ډير ډير ژړل

د قرآن عجيب تلاوت – يتيمه ماشومه

د تلاوت هغه برخه چې غرب يې د ژباړې غوښتونکی شو

د ټولو لمونځ کوونکو ژړا (رښتيا چې هغه سخته ورځ ده )

سورت حشر له ژړا سره

د ماشوم شيخ محمد البراک تلاوت

د قرآن تلاوت رئيس دولت په عاجزۍ سره ژاړي

د قرآنکريم نور تلاوتونه

هغه ورځ به په ظالمانو ډيره سخته وي (تلاوت خاشعه )

www.dawat610.com

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً