مختصری در مورد پیدایش فرقه شیعه

بعد از اينکه مسلمانان در انتخاب ابوبکر بعنوان جانشين و خليفه پيامبر صلي الله عليه وسلم اجماع کردند هيچ گونه فرقه اي از مسلمانان جدا نشده ولي بعدها در زمان خلافت علي رضي الله عنه شخصي بنام عبدالله ابن سباء ادعاي اسلام نمود و خود را محب علي رضي الله عنه دانست و شروع به غلو و افراط در مورد شخصيت علي رضي الله عنه کرد و حتي پيرواني را نيز گرد خود جمع کرد و بعدها اين گروه خود را شيعيان علي دانستند و اينبار ادعا کردند که مي بايست علي خليفه پيامبر مي بود نه ابوبکر!

در حاليکه قبل از آنها کسي چنين ادعايي نکرده بود حتي خود علي رضي الله عنه نيز چنين ادعايي نداشت ولذا علي رضي الله عنه دستور داد جمعي از پيروان عبدالله ابن سباء را آتش زنند و خود عبدالله ابن سباء به مداين تبعيد شد، ولي او چون قصد ضعيف کردن اسلام و پيشرفت مسلمانان را داشت، همچنان به ترويج افکار خود همت گذاشت تا بعدها فرقه اي بنان شيعيان علي پديد آمدند و خود را از ساير مسلمانان جدا کردند و دست به تکفير مسلمانان و صحابه زدند. و همچنين از خود اين فرقه دهها فرقه ديگر پديد آمدند، مانند فرقه اماميه و زيديه و اسماعيليه و باطنيه و کامليه و يونوسيه و ….

و تا الان نيز متاسفانه کساني خود را محب اهل بيت  مي دانند ولي متاسفانه در حقيقت آنها در حق علي رضي الله عنه غلو مي کنند و گاها در حق او ظلم مي نمايند.

از جمله خصوصيات بارز تشيع که امروزه آنها را از اهل سنت جدا ساخته است:

–        مهمترين و اصلي ترين و اساسي ترين رکن اسلام و ايمان را نقض کردند و آن توحيد در الوهيت است يعني آنها بمانند مشرکان زمان پيامبر صلي الله عليه وسلم براي خود و خداي خود واسطه قرار مي دهند و اين ناقض توحيد است. مشرکان لات و عزي را که افراد صالحي بودند واسطه قرار مي دادند ( در حاليکه آنها نيز مانند شيعيان امروز به الله تعالي و خالقيت او ايمان داشتند) و شيعيان امروز نيز اهل بيت را واسطه خود و خدايشان قرار مي دهند. هر دو گروه نيز ( هم مشرکان زمان پيامبر صلي الله عليه وسلم و شيعيان امروز دليل واسطه قرار دادنشان را نزديک شدن به خدا از طريق آن واسطه ها مي دانستند و هرگز هيچکدام از طرفين ادعا نداشتند که به جز خدا کسي را مي پرستند به آيه 3سوره زمر مراجعه کنيد)

–        شيعيان به شاگردان پيامبر صلي الله عليه وسلم توهين و ناسزا و حتي تکفير مي کنند و به مانند منافقان زمان پيامبر صلي الله عليه وسلم اتهام فاحشه به ام المومنين عايشه رضي الله عنها مي زنند در حاليکه قرآن در سوره نور ايشان را از اين اتهام مبرا ساخت.

–        در حق اهل بيت رضي الله عنهم ظلم و غلو مي کنند و ادعا دارند آنها بنوعي ديگر از وحي الهي برخوردارند و از گناه معصومند!!

–        ادعا دارند شخصي از اهل بيت بنام مهدي متولد شده بعد غيب شده و در آينده ظهور مي کند! در حاليکه اهل سنت مي گويد مهدي در آخرالزمان متولد مي شود و او مانند ساير انسانها بشري بيش نيست ولي رهبري مسلمانان را برعهده مي گيرد.

–        آنها ادعا دارند که آسمان و زمين تحت قدرت مهدي اداره و کنترل مي شود و اين ظلمي آشکار در حق الله تعالي است.

در اين باره چند کتاب مهم :

 اسلام ناب بدون خرافات شيعه

سؤالاتي که باعث هدايت جوانان شيعه شد

سرخاب و سفيد آب – شيعه پاسخ نمي دهد

گفتگويي آرام با دوست شيعه ام

از اصول و قواعد اهل سنت وجماعت در عقيده

رد کردن عقيده به امام معصوم و آمدن او نزد شيعه هاي جعفري رافضي

ازدواج موقت يا صيغه و پيامدهاي آن

استدلال هاي باطل شيعه از قرآن و بيان بطلان آن

بطلان عقايد شيعه

والله اعلم

وصلي الله وسلم علي محمد و علي آله و اتباعه الي يوم الدين

منبع : سايت مهتدون

Print Friendly, PDF & Email