د دهرينو په منځ کې د اسلام د حقانيت ظهور

 

د دهرينو په منځ کې د اسلام د حقانيت ظهور
روسيه چې ذيات اوسدونکی يې دهرين دي يعنی دالله ج له وجود څخه منکر پداسې يو محيط کې الله د خپل قدرت نښانی په يوه تي خوري ماشوم کې څرګندوي .
 
د خدمت او مفکورة اسلامې د خبر په حواله د داغستان دکيزليار دمنطقی دکراسنو- اوکتيابرسکايا دکلی د جومات نماينده د چهارشنبی په ورځ اعلان وکړ چې په يوه نوی زږيدلی ماشوم چه د نهو مياشتو دی د قرآنکريم آياتونه پيدا کيږي او بيا په کراره کراره بيرته ورکيږي .
دغه نماينده له يوی روسی سرچنی سره په مصاحبه کې وويل :
دغه طفل نهه مياشتی مخکې د(يعقوبوف ) په نامه يوه مسلمانه کورنی کې پيدا شوي دی په نوموړی طفل باندی دقرآن آیتونه د دوشنبی او جمعی په ورځ پيدا کيږي چې دغه مهال د طفل د بدن د حرارت درجه 40 ساتنی ګراد ته رسيږي چه ورسته تر دري ورځو باقی وي او بيا په کراره کراره ورکيږي .
والدينو يې تر هغه چاته څه نه ويل ترڅو چې د طفل پر بدن “ليرى الناس آياتنا” عبارت وليکل شو

د داغستان د مسلمانانو د اداری ريس ويلی چې زه د نورو په شان دغه واقعی سخت حيران کړي يم .

 

صورة

 ولكنَّ الله غني عن كل شيء-سبحانه-

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 46 times, 1 visits today)