د ديموکراسۍ اصلي څيره (کتاب)

حقيقة الديمقراطية (د ديموکراسۍ اصلي څيره ) د اسلامي نړۍ د ستر داعي د سیاست الشرعي متخصص محمد بن شاکر الشريف کتاب دی ، په دغه کتاب کې د ديموکراسۍ پيژندنه ، ارکان ، اهداف او وسائل په مختصر ډول بيان شوي دي .

کتاب له دغه ځای څخه ښکته کړئ

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 17 times, 1 visits today)