د اسلامي نړۍ لپاره د فکري جګړې لارې (کتاب)

د اسلامي نړۍ لپاره د فکري جګړې لارې کتاب د نړۍ د ستر معاصر داعي استاد دوکتور علي محمد جريشه لخوا ليکل شوی دی او د هيواد د معاصر داعي شيخ استاد شاکري لخوا پښتو ته ژباړل شوی دی .

دا کتاب د فکري جکړې يو هر اړخيز کتاب دی چې د اسلامي امت پر وړاندې د اسلام دوښمنو ټول فکري فعايتونه، طريقې او شوم اهداف پکې بيان شوي او بيا د اسلامي امت نيمګړتياوې ته اشاره پکې شوې او وروسته يې د اسلام اقتصادي او سياسي نظامونه بيان کړي دي.

کتاب له دغه ځای څخه ډونلود کړئ

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 261 times, 1 visits today)